Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2021 đạt gần 4,06 tỷ USD, tăng mạnh 63,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, riêng tháng 7/2021 đạt trên 635,05 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng 30,7% so với tháng 7/2020.
Ở chiều ngược lại, hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2021 đạt trên 3,4 tỷ USD, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường này trị giá gần 656,36 triệu USD, trong khi 7 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang thị trường Ấn Độ gần 104,68 triệu USD.
Sắt thép các loại đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ, trị giá trên 585,03 triệu USD, chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó riêng tháng 7/2021 nhập khẩu đạt 144,75 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng 6/2021 và giảm 24,9% so với tháng 7/2020.
Đáng chú ý mặt hàng ngô trong 7 tháng năm 2020 nhập rất ít ngô từ thị trường Ấn Độ, chỉ đạt 591.786 USD, nhưng trong 7 tháng năm 2021 kim ngạch nhập khẩu lên 296,22 triệu USD, đứng thứ 2 thị trường, với mức tăng mạnh 49.955% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này.
Tiếp đến nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 6%, đạt 244,59 triệu USD, tăng 65 %; Kim loại thường chiếm 5,7%, đạt 230,73 triệu USD, tăng 271%.
Nhìn chung, nhập khẩu đa số các loại hàng hóa từ thị trường Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2021 đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập siêu từ Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2021 gần 656,36 triệu USD

Nguồn: VITIC