Với 4 nhóm hàng chính xuất khẩu sang Singapore đạt hàng trăm triệu USD, chỉ có 1 nhóm có kim ngạch tăng khá 42,55%, 1 nhóm tăng rất nhẹ 1,02% và 2 nhóm còn lại sụt giảm 21,51% và 29,51%. Các nhóm này chiếm thị phần 12,87% - 17,38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm, với trị giá lần lượt là 123,15 triệu USD (Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác); 129,04 triệu USD (Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện); 135,05 triệu USD (Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh); 166,39 triệu USD (Phương tiện vận tải và phụ tùng).

Trong tháng 4/2020, sắt thép các loại có kim ngạch giảm không đáng kể so với tháng trước đó, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả 4 tháng vẫn tăng khá 129,89%.

Trong 4T/2020, gạo có trị giá tăng 20,65% đạt 17,79 triệu USD; Sản phẩm từ sắt thép tăng 50,1% đạt 8,83 triệu USD; Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 124,66% đạt 3,61 triệu USD…
Ngược lại, cũng có nhiều nhóm hàng có kim ngạch sụt giảm trong 4 tháng đầu năm như: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 74,7 triệu USD (-22,79%); Hàng thủy sản đạt 31,98 triệu USD (-0,41%); Hàng dệt, may đạt 22,74 triệu USD (-21,27%); Giày dép các loại đạt 20,38 triệu USD (-14,97%); Xăng dầu các loại đạt 16,25 triệu USD (-29,82%); Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5,9 triệu USD (-36,11%)…
 Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Singapore 4T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/05/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

T4/2020

So với T3/2020 (%)

4T/2020

So với cùng kỳ 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

215.459.073

-19,83

957.217.519

-11,71

100

Phương tiện vận tải và phụ tùng

14.625.910

-60,37

166.399.557

-21,51

17,38

Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

33.918.872

-2,34

135.052.643

42,55

14,11

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

42.509.253

16,42

129.043.364

-29,51

13,48

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

29.756.112

-26,07

123.155.195

1,02

12,87

Điện thoại các loại và linh kiện

13.676.921

-55,06

74.705.379

-22,79

7,8

Hàng thủy sản

12.843.379

81,04

31.985.217

-0,41

3,34

Dây điện và dây cáp điện

4.451.368

-6,95

22.936.356

-23,33

2,4

Hàng dệt, may

3.438.897

-46,73

22.746.822

-21,27

2,38

Giày dép các loại

4.002.669

-22,51

20.388.545

-14,97

2,13

Gạo

2.342.814

-52,26

17.791.258

20,65

1,86

Xăng dầu các loại

4.708.934

-73,82

16.259.514

-29,82

1,7

Giấy và các sản phẩm từ giấy

5.167.205

27,18

14.601.626

13,2

1,53

Sắt thép các loại

594.874

-0,01

14.427.820

129,89

1,51

Hàng rau quả

3.148.736

28,81

10.640.037

4,81

1,11

Sản phẩm từ sắt thép

2.834.488

46,42

8.830.487

50,1

0,92

Sản phẩm từ chất dẻo

1.947.065

-18,18

6.158.322

11,61

0,64

Sản phẩm hóa chất

2.193.836

49,89

5.973.392

14,73

0,62

Gỗ và sản phẩm gỗ

1.345.552

-26,53

5.909.770

-36,11

0,62

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

795.155

-49,54

5.420.174

41,93

0,57

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

1.041.166

-3,94

4.239.363

9,19

0,44

Kim loại thường khác và sản phẩm

957.962

3,92

3.613.568

124,66

0,38

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

207.778

-47,23

1.592.639

8,07

0,17

Sản phẩm từ cao su

501.247

72,15

1.267.283

71,66

0,13

Hạt tiêu

411.302

-18,52

1.207.047

41,18

0,13

Chất dẻo nguyên liệu

322.582

44,25

1.194.499

20,41

0,12

Hạt điều

162.437

-47,99

1.143.872

-11,77

0,12

Cà phê

158.303

-52,39

1.076.002

2,57

0,11

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

155.989

-35,86

778.702

-15,18

0,08

Sản phẩm gốm, sứ

43.076

-67,5

296.580

-39,4

0,03

Cao su

28.930

-41,78

158.659

18,88

0,02

Hàng hóa khác

27.166.263

19,55

108.223.826

1,34

11,31

Nguồn: VITIC