Trong tháng 1/2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường chính là: Thái Lan với 2.595 chiếc; Trung Quốc: 584 chiếc; Inđônêxia: 474 chiếc và từ Nhật Bản với 284 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 4 thị trường này đạt 3.653 chiếc, chiếm tới 87% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.
Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 1/2022, có 4.008 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá gần 99 triệu USD, chiếm 88,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng qua giảm mạnh tới 53% (tương đương giảm 4.528 chiếc) so với tháng trước.
Với xe trên 9 chỗ ngồi, trong tháng 1/2022, có 12 chiếc được làm thủ tục nhập về Việt Nam. Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng qua là 260 chiếc, với trị giá đạt 11,7 triệu USD, giảm mạnh tới 93,5% về lượng và giảm 90,5% về trị giá so với tháng trước.
Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 1/2022 giảm 45,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống giảm 23,9%; ô tô vận tải giảm 88%.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 1/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/2/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet/VITIC