Riêng tháng 5/2021 nhập khẩu 15.600 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 373,6 triệu USD, tăng 4,8% về số lượng và tăng 20,5% về trị giá so với tháng 4/2021 nhưng so với tháng 5/2020 thì tăng mạnh 220,6% về số lượng và tăng 243,7% về trị giá.
Trong tháng 5/2021, ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu nhiều nhất có xuất xứ từ các thị trường: Thái Lan với 7.407 chiếc, Indonesia 4.470 chiếc và Trung Quốc với 2.790 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 94% tổng số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5.
Tính chung trong 5 tháng năm 2021 Thái Lan vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp ô tô cho Việt Nam với 33.139 chiếc, tương đương 624,82 triệu USD, tăng 108,7% về số lượng và tăng 83,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 50,4% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong 5 tháng và chiếm 41,6% trong tổng kim ngạch.
Indonesia đứng thứ 2 với 18.343 chiếc, tương đương 228,7 triệu USD, tăng 16,2% về lượng và tăng 13,9% về kim ngạch; chiếm 27,9% trong tổng lượng và chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch.
Trung Quốc đứng thứ 3 với 9.399 chiếc, tương đương 353,79 triệu USD, tăng 511,5% về lượng và tăng 446,3% về kim ngạch; chiếm 14,3% trong tổng lượng và chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu ô tô 5 tháng đầu năm 2021

Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

Ô tô từ Thái Lan, Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh
 

Nguồn: VITIC