Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023 cả nước nhập khẩu 139.355 tấn phân bón, tương đương 57,06 triệu USD, giá trung bình 409,4USD/tấn, giảm mạnh 52% về lượng, giảm 63,2% kim ngạch và giảm 23,4% về giá so với tháng 12/2022; So với tháng 1/2022 cũng giảm cả lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 56,8%, 62,9% và 14%.
Trong tháng 1/2023 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh 44% về lượng, giảm 59,4% kim ngạch, và giảm 27,4% về giá so với tháng 12/2022, đạt 70.265 tấn, tương đương 25,81 triệu USD, giá 367,4 USD/tấn; So với tháng 1/2022 thì giảm 48,9% về lượng, giảm 55,2% kim ngạch và giảm 12,3% về giá.
Đứng thứ 2 là thị trường Lào, tháng 1/2023 giảm mạnh 31% về lượng, giảm 35,3% về kim ngạch và giảm 6,2% về giá so với tháng 12/2022, đạt 10.614 tấn, tương đương trên 4,81 triệu USD, giá 453,3 USD/tấn; so với tháng 1/2022 thì tăng 25,2% về lượng, tăng 11,6% kim ngạch nhưng giảm 10,9% về giá.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Malaysia tháng 1/2023 đạt 8.598 tấn, tương đương 4,28 triệu USD, giá 498 USD/tấn, tăng mạnh 69,5% về lượng, tăng 7,6% kim ngạch nhưng giảm mạnh 36,5% về giá so với tháng 1/2022, chiếm 6,2% trong tổng lượng và chiếm 7,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP tháng 1/2023 đạt 109.363 tấn, tương đương 39,08 triệu USD, giảm 42,9% về lượng, giảm 49,7% kim ngạch so với tháng 1/2022, chiếm 78,5% trong tổng lượng và chiếm 68,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP tháng 1/2023 đạt 19.023 tấn, tương đương 5,27 triệu USD, giảm 40,7% về lượng, giảm 11,8% kim ngạch so với tháng 1/2022, chiếm 13,7% trong tổng lượng và chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong tháng 1/2023 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường sụt giảm so với tháng 1/2022.

Nhập khẩu phân bón tháng 1/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

Tháng 1/2023 nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc sụt giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC