Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 7/2021 tăng mạnh trở lại, tăng 28,6% so với tháng 6/2021 và tăng 50,4% so với tháng 7/2020, đạt 476,98 triệu USD. Lũy kế 7 tháng năm 2021 đạt trên 2,93 tỷ USD, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất vẫn có xuất xứ từ Achentina, Riêng nhập khẩu từ thị trường này đã chiếm 35,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,03 tỷ USD, tăng 19,6%; riêng tháng 7/2021 nhập khẩu tăng rất mạnh 144% so với tháng 6/2021 và tăng 50,2% so với tháng 7/2020, đạt 196,71 triệu USD.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Mỹ trong tháng 7/2021 cũng tăng mạnh 49% so với tháng 6/2021 và tăng 80% so với tháng 7/2020, đạt 65,53 triệu USD; nâng kim ngạch 7 tháng lên 479,24 triệu USD, tăng mạnh 77,7% so với cùng kỳ, chiếm 16,3%.
Ngược lại, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Brazil trong tháng 7/2021 lại sụt giảm mạnh 28% so với tháng 6/2021 nhưng vẫn tăng 79,5% so với tháng 7/2020, đạt 78,8 triệu USD và kim ngạch 7 tháng vẫn tăng mạnh 66,4% so với cùng kỳ, đạt 341,98 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường EU 7 tháng đầu năm cũng tăng mạnh trên 62% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 241,2 triệu USD. Nhập khẩu thức ăn gia súc từ thị trường Đông Nam Á chỉ tăng nhẹ 2,6%, đạt 191,71 triệu USD.
Nhìn chung, nhâp khẩu thức ăn gia súc từ hầu hết các thị trường chủ đạo trong 7 tháng đầu năm 2021 đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu thức ăn gia súc 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường chủ yếu cung cấp thức ăn gia súc cho Việt Nam 7 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC