Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, quặng và khoáng sản nhập về Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2021 giảrm 14,3% về lượng, nhưng tăng 7,6% về kim ngạch và tăng 25,6% về giá so với tháng 12/2020, đạt 1,89 triệu tấn, tương đương 249,91 triệu USD, giá trung bình 132,4 USD/tấn; so với tháng 1/2020 thì tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 58,9%, 124,9% và 21,5%.
Australia và Brazil là 2 thị trường chủ đạo cung cấp quặng và khoáng sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ thị trường Australia đạt 826.973 tấn, tương đương 128,56 triệu USD, giá 155,5 USD/tấn, tăng 73,8% về lượng, tăng 189,9% về kim ngạch và tăng 66,8% về giá so với tháng 1/2021.
Nhập khẩu từ Brazil cũng tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng tháng năm trước, với mức tăng tương ứng 52,5%, 113,3% và 39,9%, đạt 522.020 tấn, tương đương 67,04 triệu USD, giá nhập khẩu đạt 128,4 USD/tấn.
Ngoài 2 thị trường chủ đạo trê, Việt Nam còn nhập khẩu quặng và khoáng sản từ Trung Quốc 35.032 tấn, tương đương 6,65 triệu USD, giá 189,9 USD/tấn; nhập khẩu từ U.A.E 85.567 tấn, tương đương 4,45 triệu USD, giá 52 USD/tấn…

.    Nhập khẩu quặng và khoáng sản tháng 1/2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày  8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USDNguồn: VITIC