Riêng tháng 5/2022 nhập khẩu giấy tăng 6% về lượng, tăng 9% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 209.958 tấn, tương đương 213,38 triệu USD; so với cùng tháng năm 2021 thì giảm 8,7% về lượng và giảm 4,4% về kim ngạch. Giá nhập khẩu giấy các loại trong tháng 5/2022 đạt trung bình 1.016 USD/tấn, tăng 2,6% so với tháng liền kề trước đó và tăng 4,8% so với tháng 5/2021.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản là các thị trường lớn cung cấp giấy các loại cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc 268.458 tấn, tương đương 297,73 triệu USD, giá 1.109 USD/tấn, tăng 16% về lượng, tăng 20,6% về kim ngạch và tăng 3,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 27,9% trong tổng lượng giấy các loại nhập khẩu của cả nước và chiếm 31,3% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Indonesia 145.737 tấn, tương đương 129,69 triệu USD, giá nhập khẩu 890 USD/tấn, giảm 21,5 % về lượng, giảm 11% về kim ngạch, tăng 13,4% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm trên 15% trong tổng lượng và chiếm 13,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc 123.225 tấn, trị giá 127,01 triệu USD, giá 1.030,8 USD/tấn, tăng nhẹ 2,9% về lượng, tăng 23,2% về kim ngạch và tăng 19,7% về giá so với cùng kỳ, chiếm 12,8% trong tổng lượng và chiếm 13,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Nhật Bản tăng 1,5% về lượng, tăng 7,9% về kim ngạch và tăng 6,3% về giá so với cùng kỳ, đạt 140.792 tấn, tương đương 113,09 triệu USD, chiếm 14,6% trong tổng lượng và chiếm 11,9% trong tổng kim ngạch.

 

Nhập khẩu giấy các loại 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

 

Thị trường nhập khẩu giấy 5 tháng đầu năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC