trong đó, riêng tháng 5/2022 đạt 93,24 triệu USD, tăng 28,3% so với tháng 4/2022 và tăng 11,4% so với tháng 5/2021.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam, chiếm 47,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 186,89 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 51% so với tháng 4/2022 và tăng 14,4% so với cùng tháng năm 2021, đạt 52,59 triệu USD.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thị trường Ấn Độ - thị trường lớn thứ 2 tăng 5,6% so với cùng kỳ, đạt 47,12 triệu USD, chiếm 12% trong tổng kim ngạch; Riêng trong tháng 5/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 101% so với tháng 4/2022 và tăng 42% so với cùng tháng năm 2021, đạt 8,99 triệu USD.
Nhập khẩu từ thị trường FTA - RCEP đạt 281,17 triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á đạt 58,84 triệu USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ tất cả các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 5 tháng năm 2022
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)
                                                                                  ĐVT: USD 

Thị trường nhập khẩu thuốc trừ sâu 5 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC