Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 721.920 tấn phân bón các loại, tương đương 293,91 triệu USD, giá trung bình 407,1 USD/tấn, tăng 4,3% về khối lượng, tăng 1,7% về kim ngạch nhưng giảm 2,5% về giá so với cùng kỳ năm 2023.
Riêng tháng 5/2024 xuất khẩu 97.310 tấn phân bón các loại đạt 41,41 triệu USD, giá 425,5 USD/tấn, giảm 21,4% về khối lượng, giảm 6,1% kim ngạch nhưng tăng 19,5% về giá so với tháng 4/2024; So với tháng 5/2023 thì giảm 37,2% về lượng, giảm 27,2% kim ngạch nhưng tăng 15,9% về giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm trên 26% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 188.792 tấn, tương đương 76,48 triệu USD, giá trung bình 405 USD/tấn, giảm 17% về lượng, giảm 19,9% kim ngạch và giá giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 5/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 42.813 tấn, tương đương 17,09 triệu USD, giá trung bình 399 USD/tấn, tăng 1,3% về lượng, tăng 1,7% kim ngạch, giá tăng 0,4% so với tháng 4/2024.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Hàn Quốc đạt 85.507 tấn, tương đương 35,29 triệu USD, giá trung bình 412,7 USD/tấn, tăng 78,8% về lượng, tăng 100,3% kim ngạch và tăng 12% về giá, chiếm 12% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 39.133 tấn, tương đương 18,87 triệu USD, giá trung bình 482,2 USD/tấn, tăng mạnh 176,4% về lượng, tăng 133% kim ngạch nhưng giá giảm 15,7%, chiếm 5,4% trong tổng khối lượng và chiếm 6,4% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC