Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2022 cả nước xuất khẩu 121.607 tấn phân bón, tương đương 65,31 triệu USD, giá trung bình 537 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 2/2022, với mức giảm tương ứng 5,1%, 8,4% và 3,6%. So với tháng 3/2021 thì giảm 5,5% về lượng, nhưng tăng mạnh 62,2% kim ngạch và tăng 71,6% về giá.
Trong tháng 3/2022 xuất khẩu phân bón sang thị trường chủ đạo Campuchia tăng mạnh trở lại, tăng 154% về lượng, tăng 175,8% về kim ngạch và tăng 8,6% về giá so với tháng 2/2022, đạt 44.663 tấn, tương đương 23,15 triệu USD, giá 518,2 USD/tấn; So với tháng 3/2021 cũng tăng 12,6% về lượng, tăng 77,3% kim ngạch và tăng mạnh 57,5% về giá. Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc cũng tăng mạnh 151,7% về lượng, tăng 127% kim ngạch nhưng giảm 9,8% về giá, đạt 9.374 tấn, tương đương 6,43 triệu USD, giá 686,4 USD/tấn; So với tháng 3/2021 tăng rất mạnh 1.167,8% về lượng, tăng 3.081% kim ngạch và tăng 157,2% về giá.
Tính chung cả quý I/2022 lượng phân bón xuất khẩu của cả nước đạt 474.268 tấn, tăng 42,2% so với quý I/2021, thu về 306,97 triệu USD, tăng 198,5%, giá trung bình đạt 647,3 USD/tấn, tăng 110%. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia, chiếm 20,6% trong tổng lượng và chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch phân bón xuất khẩu của cả nước, đạt 97.791 tấn, tương đương gần 48,69 triệu USD, giá trung bình 498 USD/tấn, giảm nhẹ 0,6% về lượng, nhưng tăng 56% về kim ngạch và tăng 57% về giá so với quý I/2021.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 30.368 tấn, tương đương 22,96 triệu USD, giá trung bình 756 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với quý I/2021, với mức tăng tương ứng 184%, 599% và 146%; chiếm 6,4% trong tổng lượng và chiếm 7,5% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Malaysia đứng thứ 3 đạt 39.002 tấn, tương đương 15,58 triệu USD, giá 399,5 USD/tấn, tăng 94,5% về lượng, tăng 191% kim ngạch và tăng 49,7% về giá so với quý I/2021, chiếm trên 8,2% trong tổng lượng và chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong quý I/2022 xuất khẩu phân bón sang đa số các thị trường tăng mạnh so với quý I/2021.

Xuất khẩu phân bón quý I/ 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ) 

Thị trường xuất khẩu phân bón quý I/ 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC