Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 11/2022 tiếp tục giảm 13% so với tháng 10/2022 và giảm 13,3% so với tháng 11/2021, đạt gần 788,83 triệu USD.
Tính chung 11 tháng năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 10,17 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 858,78 triệu USD, tăng 26,3%.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 2,03 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 11/2022 đạt 117,79 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng 10/2022, giảm 40,4% so với tháng 11/2021.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 15,5%, đạt gần 1,58 tỷ USD, tăng 30,4%; riêng tháng 11/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 151,42 triệu USD, giảm 5,7% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 11% so với tháng 11/2021.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 11/2022 giảm 9,8% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 6,4% so với tháng 11/2021, đạt 127,23 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh 71,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 1,47 tỷ USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 11 tháng năm 2022 tăng mạnh 39,3% so với 11 tháng năm 2021, đạt gần 4,99 tỷ USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 33,6%, đạt 2,66 tỷ USD. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,14 tỷ USD, tăng 24,9%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch, đạt gần 704,24 triệu USD, tăng mạnh 30,5%.

Xuất khẩu thủy sản 11 tháng  năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC