Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 1,61 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 1,26 tỷ USD, tăng 5,4% và nhập khẩu từ Thụy Điển 353,4 triệu USD, tăng 9,9% so với năm 2021. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Thụy Điển 910,8 triệu USD.
Trong đó xuất khẩu nhiều nhất là nhóm hàng điện thoại và linh kiện 503,51 triệu USD, giảm 15,7% so với năm 2021; tiếp đến nhóm hàng dệt may đạt 127,35 triệu USD, tăng mạnh 52,8%; Giày dép đạt 105,96 triệu USD, tăng 44%; sản phẩm từ sắt thép 89,94 triệu USD, tăng 127,9%.
Nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Thụy Điển là nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 109,42 triệu USD, giảm 11% so với năm 2021; tiếp đến dược phẩm 92,76 triệu USD, tăng mạnh 92%; Giấy 23,49 triệu USD, giảm 23,4%...

Hàng hóa xuất khẩu sang Thụy Điển năm 2022

ĐVT: USD

Năm 2022 Việt  Nam xuất siêu sang Thụy Điển 910,8 triệu USD

Hàng hóa nhập khẩu từ Thụy Điển năm 2022

                                                                                                     ĐVT: USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC