Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa từ New Zealand nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 108,14 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2024, giảm mạnh 46,8% so với cùng kỳ 2023. Riêng tháng 3/2024 kim ngạch đạt trên 38,86 triệu USD, tăng 39,5% so với tháng 2/2024, nhưng giảm mạnh 48,9% so với tháng 3/2023.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand đạt gần 176,95 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2024, tăng 7,6% so với 3 tháng đầu năm 2023. Như vậy, tổng kim ngạch 2 chiều Việt Nam – New Zealand đạt 285,09 triệu USD, giảm 22,4% so với 3 tháng đầu năm 2023. Việt Nam xuất siêu sang thị trường New Zealand 3 tháng đầu năm 2024 đạt 68,81 triệu USD, trong khi 3 tháng đầu năm 2023 Việt Nam nhập siêu từ thị trường New Zealand đạt 38,66 triệu USD .
Năm 2023, tổng kim ngạch 2 chiều Việt Nam – New Zealand đạt gần 1,33 tỷ USD, giảm 5,9% so với năm 2022; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand 648,88 triệu USD, giảm 7,1% và nhập khẩu từ thị trường này 680,56 triệu USD, giảm 4,8%. Như vậy Việt Nam nhập siêu từ thị trường New Zealand năm 2023 đạt 31,68 triệu USD, tăng 100,5%
Trong 3 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng Sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu từ New Zealand đạt kim ngạch lớn nhất trên 61,67 triệu USD, chiếm 57% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 58,5% so với 3 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 3/2024 nhập khẩu đạt 20,75 triệu USD, tăng 15,3% so với tháng 2/2024 nhưng giảm mạnh 63% so với tháng 3/2023.
Nhóm hàng Gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu từ New Zealand đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 9,02 triệu USD, chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch, giảm 20,3%. Tiếp đến nhóm hàng rau quả các loại đạt 7,56 triệu USD, chiếm 7% trong tổng kim ngạch, giảm 5%; Đáng chú ý, nhập khẩu sản phẩm hóa chất từ NewZealand chỉ đạt 2,7 triệu USD, chiếm 2,5%, nhưng tăng rất mạnh 231,5% so với cùng kỳ 2023.
Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand trong 3 tháng đầu năm 2024 đa số giảm kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Việt Nam xuất siêu sang New Zealand 68,81 triệu USD trong 3 tháng năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC