Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dây điện, cáp điện trong tháng 7/2021 tăng 19,6% so với tháng liền kề trước đó và tăng 21,7% so với tháng 7/2020, đạt 228,36 triệu USD.
Cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng dây điện, cáp điện tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 1,63 tỷ USD, chiếm 0,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Nhóm hàng dây điện, cáp điện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, chiếm 25,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 416,39 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 7/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 43,07 triệu USD, tăng mạnh 124,4% so với tháng 6/2021 nhưng giảm 24,6 % so với tháng 7/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ đạt 384,43triệu USD, tăng 34,6%, chiếm 23,6%; riêng tháng 7/2021 tăng 16% so với tháng 6 và tăng 41,7% so với tháng 7/2020.
Xuất khẩu dây điện, cáp điện sang thị trường Nhật Bản đạt 223,66 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu nhóm hàng dây điện, cáp điện sang thị trường Đông Nam Á cũng tăng trưởng tương đối cao 36,3% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 209,64 triệu USD; riêng trong tháng 7/2021 tăng nhẹ 0,2% so với tháng 6/2021 nhưng tăng mạnh 45,5% so với tháng 7/2020, đạt 31,54 triệu USD.

Xuất khẩu dây điện, cáp điện 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD 
Xuất khẩu dây điện, cáp điện 7 tháng đầu năm 2021 tăng 28,5%

Nguồn: VITIC