Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu dây diện và cáp điện tháng 4/2021 giảm nhẹ 1% so với tháng 3/2021 đạt 263,57 triệu USD; so với tháng 4/2020 thì tăng 37,6%. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021 kim ngạch đạt 960,87 USD, tăng 33,5% so với 4 tháng đầu năm 2020.
Trong 4 tháng đầu năm 2021 có 4 thị trường xuất khẩu Dây diện và cáp điện đạt trên 100 triệu USD, đó là: Mỹ, Trung Quốc,Nhật Bản, thị trường Đông Nam Á; trong đó xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, với 289,74 triệu USD, chiếm 30,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu dây diện và cáp điện của cả nước, tăng mạnh 38,4% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 4/2021 xuất khẩu sang thị trường này giảm 7,9% so với tháng 3/2021 nhưng tăng nhẹ 1,2% so với tháng 4/2020, đạt 68,68 triệu USD.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ đạt 205,72 triệu USD, chiếm 21,4%, tăng 32,9%; riêng tháng 4/2021 tăng 3,7% so với tháng 3/2021 và tăng 49,3% so với cùng tháng năm 2020, đạt 61,83 triệu USD.
Tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản đạt 124,02 triệu USD, chiếm 12,9%, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng 25,7%, đạt 116,56 triệu USD, chiếm 12%.
Xuất khẩu dây diện và cáp điện sang tất cả các thị trường chủ đạo trong 4 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu dây diện và cáp điện 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ

ĐVT: USD

Xuat khau day dien va cap dien 4 thang dau nam 2021

 

Nguồn: VITIC