Trong đó riêng tháng 5/2022 xuất khẩu đạt trên 4,12 tỷ USD, giảm 28,8% so với tháng 4/2022 nhưng tăng 15% so với tháng 5/2021.
Xét về thị trường, các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 5 tháng/2022 gồm thị trường Trung Quốc đạt 5,61 tỷ USD, tăng 15,9% và chiếm gần 22,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Mỹ đạt 5,32 tỷ USD, chiếm 21,5%, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm 2021; EU đạt 2,54 tỷ USD (chiếm 10,2%, giảm 12,4%); xuất sang Hàn Quốc đạt 2,42 tỷ USD (chiếm 9,8%, tăng 31,9%)
Nhìn chung, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang hầu hết các thị trường trọng điểm trong 5 tháng năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 5 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)
ĐVT: USD

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 5 tháng đầu năm 2022 đạt trên 24,78 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC