Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trên 5,69 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng 8/2021 và tăng 9,3% so với tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 41,02 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng điện thoại và linh kiện chiếm 17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước. Xét về thị trường, các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 9 tháng/2021 gồm thị trường Trung Quốc đạt 9,8 tỷ USD, tăng 52% và chiếm gần 24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Mỹ đạt 7,09 tỷ USD, chiếm 17,3%, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020; EU đạt 5,42 tỷ USD (chiếm 13,2%, giảm 18,9%); xuất sang Hàn Quốc đạt 3,65 tỷ USD (chiếm 8,9%, giảm 3,8%).
Nhìn chung, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang hầu hết các thị trường trong 9 tháng năm nay tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông tăng mạnh 59% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 1,82 tỷ USD; xuất khẩu sang U.A.E cũng tăng cao 36,7% so với cùng kỳ, đạt 2,49 tỷ USD.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 9 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 9 tháng năm 2021 đạt trên 41 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC