Riêng tháng 6/2022 xuất khẩu 726.308 tấn gạo, tương đương 354,42 triệu USD, giá trung bình 488 USD/tấn, tăng trên 2% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2022 nhưng giá giảm nhẹ 0,1%; so với tháng 6/2021 thì tăng mạnh 66,6% về lượng, tăng 46,8% kim ngạch nhưng giảm 11,9% về giá so với tháng 5/2021.
Trong tháng 6/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines chỉ tăng nhẹ 0,2% về lượng, tăng 1,4% kim ngạch và tăng 1,2% về giá so với tháng 5/2022, đạt 355.651 tấn, tương đương 170,05 triệu USD, giá 478 USD/tấn; nhưng so với tháng 6/2021 thì tăng mạnh 135,9% về lượng, tăng 115,8% kim ngạch. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 6/2022 tiếp tục giảm mạnh 45,3% về lượng và giảm 48% kim ngạch so với tháng 5/2022, đạt 50.111 tấn, tương đương 24,94 triệu USD; so với tháng 6/2021 cũng giảm 48,9% về lượng, giảm 55,2% kim ngạch.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 46,5% trong tổng lượng và chiếm 44,5% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 1,62 triệu tấn, tương đương 759,1 triệu USD, giá trung bình 467 USD/tấn, tăng 48,7% về lượng, tăng 30,9% về kim ngạch nhưng giảm 11,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, chiếm trên 12,6% trong tổng lượng và chiếm 13,4% trong tổng kim ngạch, đạt 438.068 tấn, tương đương 228,2 triệu USD, giá trung bình 520,3 USD/tấn, giảm 24,5% về lượng và giảm 26% kim ngạch; giá giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2021.
Đứng thứ 3 vẫn tiếp tục là thị trường Bờ Biển Ngà chiếm 9,2% trong tổng lượng và chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt 322.730 tấn, tương đương 142,07 triệu USD, giá 440,2 USD/tấn, tăng mạnh 57,8% về lượng và tăng 36,4% kim ngạch nhưng giảm 13,6% về giá so với cùng kỳ.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 2,37 triệu tấn, tương đương 1,14 tỷ USD, tăng 22,6% về lượng, tăng 10,4% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 272.520 tấn, tương đương 134,13 triệu USD, tăng 14,1% về lượng, tăng 1,6% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo sang các thị trường 6 tháng đầu năm 2022 tăng cả lượng, kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC