Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện trong tháng 5/2021 giảm 6,6% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng mạnh 107,4% so với tháng 5/2020.
Cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng này tăng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 1,59 tỷ USD, chiếm 1,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Sản phẩm máy ảnh, máy quay phim của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm tới 54% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 860,59 triệu USD, tăng 178,4% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 5 xuất sang thị trường này đạt 160,88 triệu USD, tăng 4,2% so với tháng 4/2021 và tăng mạnh 163,8% so với tháng 5/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc, còn có 3 thị trường đạt mức trên 100 triệu, đó là Hồng Kông, Hàn Quốc và Mỹ; trong đó, xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 172,87 triệu USD, tăng 100%, chiếm 10,9%; riêng tháng 5/2021 giảm 1,7% so với tháng 4 và tăng rất mạnh 233% so với tháng 5/2020
Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 144,01 triệu USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ; Xuất khẩu sang Mỹ đạt 134,42 triệu USD, tăng mạnh 130,6%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và kinh kiện 5 tháng đầu năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 5 tháng đầu năm 2021 tăng 84%
 

Nguồn: VITIC