trong đó riêng tháng 3/2023 xuất khẩu đạt trên 4,91 tỷ USD, tăng 24,7% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 7,6% so với tháng 3/2022.
Nhóm hàng máy tính điện tử và linh kiện chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước. Xét về thị trường, các thị trường chính nhập khẩu máy tính điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong quý I/2023 gồm: Thị trường Trung Quốc đạt 2,4 tỷ USD, giảm 19,6% và chiếm gần 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Mỹ đạt 3,56 tỷ USD, chiếm 29,6%, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022; Hàn Quốc đạt 1,29 tỷ USD (chiếm 10,7%, tăng 25,3%); xuất sang Hồng Kông đạt 984,31 triệu USD (chiếm 8,2%, giảm 29,4%)
Nhìn chung, xuất khẩu máy tính điện tử và linh kiện sang hầu hết các thị trường trọng điểm trong 3 tháng đầu năm nay sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu máy tính điện tử và linh kiện quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

                                                                                                     ĐVT: USD
Xuất khẩu máy tính điện tử và linh kiện quý I/2023 đạt trên 12,03 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC