Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện trong tháng 5/2022 tăng 8,6% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 25,2% so với tháng 5/2021, đạt trên 4,85 tỷ USD.
Cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 22,51 tỷ USD, chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 98,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 22,14 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021 .
Nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 25,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 5,78 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021 ; Trong đó riêng tháng 5/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,31 tỷ USD, tăng 10% so với tháng 4/2022 và tăng 37% so với tháng 5/2021.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, với 4,69 tỷ USD, tăng 16%, chiếm 20,8%; riêng tháng 5/2022 tăng 3,9 % so với tháng 4/2022 và tăng 14% so với tháng 5/2021
Tiếp sau đó là thị trường Hồng Kông đạt 2,31 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ, chiếm 10,3%; Xuất khẩu sang EU đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng 12,2%, chiếm 12,5%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 1,55 tỷ USD, giảm 6,6%, chiếm 6,9%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện 5 tháng đầu năm 2022 sang các thị trường chủ đạo tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021 .
Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 5 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)
ĐVT: USD 

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 5 tháng năm 2022 đạt trên 22,51 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC