Riêng tháng 10/2022 xuất khẩu 160.219 tấn phân bón các loại đạt 87,68 triệu USD, giá 547,3 USD/tấn, giảm 0,8% về khối lượng, giảm 7% kim ngạch và giảm 6,3% về giá so với tháng 9/2022; So với tháng 10/2021 thì tăng mạnh cả lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 48,4%, 89% và 27,4%
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 28,2% trong tổng khối lượng và chiếm 22,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 436.616 tấn, tương đương 219,27 triệu USD, giá trung bình 502 USD/tấn, giảm 8,3% về lượng, nhưng tăng 22,3% kim ngạch và tăng 33,3% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 10/2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng 49,3% về khối lượng, nhưng giảm 0,3% về kim ngạch và giảm 33,3% về giá so với tháng 9/2022, đạt 60.160 tấn, tương đương 19,61 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Hàn Quốc đạt 85.695 tấn, tương đương 63,59 triệu USD, giá trung bình 742 USD/tấn, tăng mạnh 252,7% về lượng, tăng 985% kim ngạch và tăng 207,7% về giá, chiếm trên 5,5% trong tổng khối lượng và chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 118.664 tấn, tương đương 63,01 triệu USD, giá trung bình 531 USD/tấn, tăng 53,3% về lượng và tăng 260,9% kim ngạch, giá tăng 135,5%, chiếm 7,7% trong tổng khối lượng và chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 72.659 tấn, tương đương 56,42 triệu USD, giá trung bình 776,5 USD/tấn, tăng mạnh 96,6% về lượng, tăng 317,5% kim ngạch, giá tăng 112,4%, chiếm trên 4,7% trong tổng khối lượng và chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 10 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón 10 tháng năm 2022 tăng cao

Nguồn: Vinanet/VITIC