Riêng tháng 2/2024 xuất khẩu 171.741 tấn phân bón các loại, đạt 72,52 triệu USD, giá 422,3 USD/tấn, giảm 4,7% về khối lượng, giảm 0,5% kim ngạch nhưng tăng 4,4% về giá so với tháng 1/2024; So với tháng 2/2023 thì tăng 13,7% về lượng, tăng 11,5% về kim ngạch nhưng giảm 1,9% về giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này chiếm trên 19% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 67.530 tấn, tương đương 27,98 triệu USD, giá trung bình 414,3 USD/tấn, tăng 10% về lượng, nhưng giảm 5,4% kim ngạch và giảm 14% về giá so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 2/2024 xuất khẩu sang thị trường này giảm 21,3% về khối lượng, giảm 26% về kim ngạch và giảm 6% về giá so với tháng 1/2024, đạt 29.750 tấn, tương đương 11,9 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Hàn Quốc đạt 60.720 tấn, tương đương 25,2 triệu USD, giá trung bình 415 USD/tấn, tăng mạnh 51,3% về lượng, tăng 63,6% kim ngạch và tăng 8,1% về giá, chiếm trên 17% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 17.894 tấn, tương đương 8,1 triệu USD, giá trung bình 454 USD/tấn, tăng 217% về lượng và tăng 90,9% kim ngạch, giá giảm 39,8%, chiếm trên 5% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 22.407 tấn, tương đương 7,4 triệu USD, giá trung bình 330,2 USD/tấn, tăng 12,7% về lượng, tăng 19% kim ngạch, giá tăng 5,7%, chiếm 6,4% trong tổng khối lượng và chiếm 5,1% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC