Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu 903.095 tấn phân bón các loại, tương đương 362,09 triệu USD, giá trung bình 400,9 USD/tấn, tăng 12,8% về khối lượng, tăng 7,8% về kim ngạch nhưng giảm 4,4% về giá so với cùng kỳ năm 2023.
Riêng tháng 6/2024 xuất khẩu 172.985 tấn phân bón các loại đạt 64,26 triệu USD, giá 371,5 USD/tấn, tăng mạnh 77,8% về khối lượng, tăng 55,2% kim ngạch nhưng giảm 12,7% về giá so với tháng 5/2024; So với tháng 6/2023 cũng tăng 60,7% về lượng, tăng 37,6% kim ngạch nhưng giảm 14,1% về giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 27,7% trong tổng khối lượng và chiếm 28,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 250.019 tấn, tương đương 102,23 triệu USD, giá trung bình 408,9 USD/tấn, giảm 14% về lượng, giảm 16,5% kim ngạch và giá giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 6/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 61.227 tấn, tương đương 25,75 triệu USD, giá trung bình 420,6 USD/tấn, tăng 43% về lượng, tăng 50,7% kim ngạch, giá tăng 5,4% so với tháng 5/2024.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Hàn Quốc đạt 95.667 tấn, tương đương trên 39,53 triệu USD, giá trung bình 413,2 USD/tấn, tăng 98,9% về lượng, tăng 122,8% kim ngạch và tăng 12% về giá, chiếm gần 11% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 60.295 tấn, tương đương 21,61 triệu USD, giá trung bình 358,4 USD/tấn, tăng 23,5% về lượng, tăng 34,5% kim ngạch và giá tăng 8,9%, chiếm 6,7% trong tổng khối lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/7/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón 6 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng và kim ngach

 

Nguồn: Vinanet/VITIC