Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2022 cả nước xuất khẩu gần 1,62 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 1,03 tỷ USD, giá trung bình 636 USD/tấn, tăng mạnh 34,3% về khối lượng, tăng 124,5% về kim ngạch và tăng 67% về giá so với 11 tháng năm 2021.
Riêng tháng 11/2022 xuất khẩu 94.104 tấn phân bón các loại đạt 55,67 triệu USD, giá 591,5 USD/tấn, giảm mạnh 41,3% về khối lượng, giảm 36,5% kim ngạch nhưng tăng 8% về giá so với tháng 10/2022; So với tháng 11/2021 cũng giảm mạnh 32,8% về lượng, giảm 29,4% kim ngạch nhưng tăng 5% giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 27% trong tổng khối lượng và chiếm 22,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 438.245 tấn, tương đương 231,07 triệu USD, giá trung bình 527,3 USD/tấn, giảm 13,7% về lượng, nhưng tăng 19,9% kim ngạch và tăng 39% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 11/2022 xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh 55,9% về khối lượng, giảm 39,7% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 36,9% về giá so với tháng 10/2022, đạt 26.531 tấn, tương đương 11,83 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Hàn Quốc đạt 87.246 tấn, tương đương 64,43 triệu USD, giá trung bình 738,5 USD/tấn, tăng mạnh 41,9% về lượng, tăng 70,9% kim ngạch và tăng 20,4% về giá, chiếm 5,4% trong tổng khối lượng và chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 120.802 tấn, tương đương 63,67 triệu USD, giá trung bình 527 USD/tấn, tăng 37,6% về lượng và tăng 195,3% kim ngạch, giá tăng 114,5%, chiếm 7,5% trong tổng khối lượng và chiếm 6,2% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 76.354 tấn, tương đương 59,18 triệu USD, giá trung bình 775 USD/tấn, tăng mạnh 57,8% về lượng, tăng 209,3% kim ngạch, giá tăng 96%, chiếm trên 4,7% trong tổng khối lượng và chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 11 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/12/2022 của TCHQ) 

Xuất khẩu phân bón sang các thị trường 11 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC