Xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch, chiếm 37,2% trong tổng lượng và chiếm 35,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 320.347 tấn, kim ngạch 158,7 triệu USD, tăng 16,79% về lượng và tăng 43% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2020, giá trung bình 495,5 USD/tấn, tăng 91 USD/tấn so với 5 tháng năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 14,2% trong tổng lượng và chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch, đạt 122.775 tấn, kim ngạch 67,11 triệu USD, giá trung bình 546,6 USD/tấn, tăng 138 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2020.
Sau đó là thị trường Malaysia cũng giảm 62% về lượng và giảm 29,8% trị giá, giá xuất trung bình 463 USD/tấn.
Trung Quốc chiếm 3,8% trong tổng lượng và 4,5% tổng kim ngạch, đạt 33.407 tấn, kim ngạch 20,36 triệu USD, giảm 73,4% về lượng và giảm 75,4% về kim ngạch, giá 609,6 USD/tấn, giảm 49 USD/tấn so với 5 tháng đầu năm 2020.
Xuất khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC