Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xi măng và clinker ra thị trường nước ngoài tháng 5/2022 giảm mạnh 55% về lượng, giảm 50% về kim ngạch nhưng tăng 11,4% về giá so với tháng 4/2022. So với tháng 5/2021 cũng giảm mạnh 53,6% về lượng, giảm 43,2% kim ngạch nhưng giá tăng 22,4%, đạt 1,47 triệu tấn, tương đương 74,42 triệu USD, giá trung bình 50,7 USD/tấn.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu xi măng và clinker giảm 18% về khối lượng, giảm 3% kim ngạch, nhưng tăng 18,8% về giá so với 5 tháng năm 2021. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 14,78 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 672,8 triệu USD, giá trung bình đạt 45,5 USD/tấn.
Xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Trung Quốc nhiều nhất, chiếm 46,5% trong tổng lượng và chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước, với trên 6,87 triệu tấn, tương đương gần 294,34 triệu USD, giá trung bình 42,8 USD/tấn, giảm 25,2% về lượng, giảm 10,4% về kim ngạch nhưng tăng 19,8% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 5/2022 xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường này đạt 205.165 tấn, tương đương 8,74 triệu USD, giá trung bình 42,6 USD/tấn, giảm mạnh 83,2% về lượng, giảm 84% về kim ngạch và giảm 4,5% về giá so với tháng 4/2022. So với tháng 5/2021 thì cũng giảm mạnh 88,6% về lượng, giảm 87,5% kim ngạch, nhưng giá tăng 8,9%
Xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Philippines - thị trường lớn thứ 2 trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng 5,7% về lượng, tăng 14% về kim ngạch và tăng 7,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 3,27 triệu tấn, tương đương 158,64 triệu USD, giá trung bình 48,5 USD/tấn; chiếm 22% trong tổng lượng và chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước.
Tiếp sau đó là xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Bangladesh trong tháng 5/2022 giảm mạnh 64% về lượng và giảm 20,8% kim ngạch so với tháng 4/2022, đạt 40.838 tấn, tương đương 4,07 triệu USD; tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu giảm 58% khối lượng, giảm 46% về kim ngạch nhưng tăng 28% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 782.672 tấn, tương đương 33,97 triệu USD, giá 43,4 USD/tấn; chiếm trên 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinker của cả nước.
Xuất khẩu xi măng sang các thị trường FTA - RCEP đạt 10,59 triệu tấn, tương đương 474,77 triệu USD, giá 44,8 USD/tấn, giảm 16% khối lượng, giảm 1,8% về kim ngạch nhưng tăng 17,3% về giá; chiếm 71% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu xi măng sang các thị trường FTA - CPTTP đạt 685.232 tấn, tương đương 30,24 triệu USD, giá 44 USD/tấn, tăng 14,3% khối lượng, tăng 21% về kim ngạch và tăng 6% về giá; chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng của cả nước.

 

Xuất khẩu xi măng và clinker 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

 

Xuất khẩu xi măng và clinker 5 tháng đầu năm 2022 giảm cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC