Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 10/2023 đạt 75,47 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng 9/2023 nhưng giảm 5,6% so với tháng 10/2022. Tính chung cả 10 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 689,12 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 48,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với hơn 336,48 triệu USD, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 10/2023 kim ngạch cũng giảm 13,8% so với tháng 9/2023 và giảm 12,2% so với tháng 10/2022, đạt trên 34,68 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là khối các nước Đông Nam Á chiếm 17% trong tổng kim ngạch, đạt 117,03 triệu USD, giảm 7%. Nhập khẩu thuốc trừ sâu từ các nước EU chiếm 7,6%, đạt 52,35 triệu USD, giảm 20,2%. Nhập khẩu từ Ấn Độ chiếm 10,3%, đạt 70,92 triệu USD, giảm 6,2%.
Nhìn chung, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ đa số các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu 10 tháng năm 2023 giảm 18%
 

Nguồn: Vinanet/VITIC