Theo tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, sản phẩm hoá chất các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 10/2023 tăng nhẹ 0,3% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó nhưng giảm 7,7% so với tháng 10/2022, đạt 647,35 triệu USD. Tính chung cả 10 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 6,24 tỷ USD, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhập khẩu sản phẩm hoá chất từ Trung Quốc - thị trường lớn nhất trong 10 tháng đầu năm nay giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt gần 2,81 tỷ USD, chiếm 45% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sản phẩm hóa chất cho Việt Nam, đạt 771,23 triệu USD, chiếm 12,4%, giảm 20,1% so với cùng kỳ.
Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt 677,78 triệu USD, giảm 25,7% so với cùng kỳ, chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu sản phẩm hoá chất từ thị trường EU trong 10 tháng đầu năm nay giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 501,58 triệu USD, chiếm 8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2023 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hóa chất từ các thị trường chủ đạo sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu sản phẩm hoá chất 10 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu của TCHQ công bố ngày 14/11/2023)

ĐVT: USD

Nhập khẩu sản phẩm hoá chất 10 tháng năm 2023 đạt trên 6,24 tỷ USD
 

Nguồn: Vinanet/VITIC