Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 2/2023 giảm 2,5% so với tháng 1/2023 nhưng tăng 33,4% so với tháng 2/2022, đạt 367,93 triệu USD.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 744,14 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 38,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 284,54 triệu USD, tăng mạnh 67,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 2/2023 đạt 140,06 triệu USD, giảm 3,8% so với tháng 1/2023 nhưng tăng mạnh 91,6% so với tháng 2/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 16,8%, đạt trên 125,13 triệu USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ; riêng tháng 2/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 65,69 triệu USD, tăng 10,7% so với tháng 1/2023 và tăng mạnh 63,5% so với tháng 2/2022.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ trong tháng 2/2023 nhập khẩu giảm mạnh 46,4% so với tháng 1/2023 nhưng tăng 66% so với tháng 2/2022, đạt trên 29,07 triệu USD; cộng chung cả 2 tháng đầu năm 202 nhập khẩu từ thị trường này tăng 139,2% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 83,28 triệu USD, chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm 8,5% so với 2 tháng đầu năm 2022, đạt 48,86 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

                                                                                             ĐVT: USD 
Nhập khẩu thức ăn gia súc 2 tháng đầu năm 2023 tăng 18,5%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC