Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phân bón về Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 377.318 tấn, trị giá 163,34 triệu USD, giá trung bình 432,9 USD/tấn, giảm 3,7% về lượng, nhưng tăng 3,2% về kim ngạch và tăng 7,2% về giá so với tháng 11/2021.
Tính tổng cộng cả năm 2021 nhập khẩu phân bón của cả nước đạt 4,54 triệu tấn, kim ngạch 1,45 tỷ USD, giá trung bình 319,7 USD/tấn, tăng 19,4% về khối lượng, tăng 52,6% về kim ngạch và tăng 27,8% về giá so với năm 2020.
Trung Quốc là thị trường chủ đạo cung cấp phân bón các loại cho Việt Nam, chiếm 44,5% trong tổng lượng và chiếm 42% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 2,02 triệu tấn, trị giá 610,29 triệu USD, giá trung bình 302 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với năm 2020, với mức tăng tương ứng 27,3%, 65,6% và 30%; riêng tháng 12/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này đạt 167.801 tấn, tương đương 65,92 triệu USD, giá 392,8 USD/tấn, tăng 1,6% về lượng, tăng 10,2% về kim ngạch và tăng 8,4% về giá so với tháng 11/2021.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Đông Nam Á, trong năm 2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng rất mạnh 37,2% về lượng, tăng 117,4% về kim ngạch, tăng 58,4% về giá so với năm 2020, đạt 504.838 tấn, trị giá 190,44 triệu USD, giá trung bình 377,2 USD/tấn; riêng tháng 12/2021 nhập khẩu từ thị trường này sụt giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 11/2021, với mức giảm tương ứng 4,9%, 15,7% và 11,3%, đạt 36.697 tấn, trị giá 17,94 triệu USD, giá trung bình 488,9USD/tấn.
Tiếp đến thị trường Nga, trong tháng 12/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này tăng rất mạnh 404,4% về lượng, tăng 495% kim ngạch và tăng 18% về giá so với tháng 11/2021, đạt 56.798 tấn, trị giá 31,46 triệu USD, giá 553,9 USD/tấn, nâng tổng khối lượng của cả năm 2021 lên 386.193 tấn, trị giá 143,53 triệu USD, giá trung bình 371,6 USD/tấn, tăng 7,9% về lượng, tăng 30,3% kim ngạch, tăng 20,8% về giá so với năm 2020.
Nhìn chung, trong năm 2021, kim ngạch nhập khẩu phân bón từ đa số thị trường tăng mạnh so với năm 2020.

Nhập khẩu phân bón năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ) 

Thị trường chủ yếu cung cấp phân bón cho Việt Nam năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC