Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu được 84.467 tấn cao su, trị giá 134,65 triệu USD, giá trung bình 1.594 USD/tấn, tăng 14,8% về lượng, tăng 14,5% về trị giá nhưng giảm 0,21% về giá so với tháng 4/2024; so với tháng 5/2023 giảm 27,9% về lượng, giảm 14,9% về trị giá nhưng nhưng 18% về giá.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 572.284 tấn, trị giá 859,41 triệu USD, giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 6% về trị giá và tăng 8,6% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.
Trung Quốc luôn luôn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,5% về lượng và chiếm 63,7% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 380.416 tấn, trị giá 547,31 triệu USD, giá trung bình 1.438,7 USD/tấn; giảm 14,3% về lượng, giảm 8,8% về trị giá nhưng tăng 6,4% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là các thị trường như: Ấn Độ đạt 47.234 tấn, trị giá 75,79 triệu USD, giá trung bình 1.605 USD/tấn; tăng 42,8% về lượng, tăng 63,5% về trị giá và tăng 14,5% về giá; Hàn Quốc đạt 20.073 tấn, trị giá 32,92 triệu USD, giá trung bình 1.640 USD/tấn; tăng 23% về lượng, tăng 35% về trị giá và tăng 9,9% về giá.

Xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC