Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2021 cả nước xuất khẩu 132.111 tấn cà phê, thu về 246,39 triệu USD, giảm 22% về khối lượng và giảm 21% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó; so với cùng tháng năm ngoái cũng giảm 20% về lượng và giảm 12% về kim ngạch.
Tính chung trong cả 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu cà phê vẫn tăng 14,3% về lượng so với cùng kỳ, đạt 584.981 tấn, nhưng giá trị thu về lại giảm 8,2%, đạt 1,06 tỷ USD.
Giá cà phê xuất khẩu trong tháng 4/2021 tăng 1,4% so với tháng 3/2021 và tăng 10,5% so với cùng tháng năm 2020, đạt trung bình 1.865 USD/tấn. Tinh chung trong cả 4 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu cũng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.803,6 USD/tấn.
Đức luôn thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay đạt 84.652 tấn, tương đương 147,97 triệu USD, chiếm trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, giảm 27,5% về lượng và kim ngạch giảm 16% so với cùng kỳ, giá tăng 15,8%, đạt 1.7479 USD/tấn.
Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ cà phê của Việt Nam đạt 49.632 tấn, tương đương 111,38 triệu USD, chiếm 8,5% trong tổng lượng và chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, giảm 4% về lượng nhưng tăng 5,4% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá tăng 9,9%, đạt 2.244 USD/tấn.
Cà phê xuất khẩu sang Italia - thị trường lớn thứ 3, đạt 47.881 tấn, tương đương 80,34 triệu USD, giá 1.678 USD/tấn, tăng 6,3% về giá, nhưng giảm 10,6% kim ngạch, giảm 15,9% về lượng, chiếm 8,2% trong tổng lượng và chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu cà phê sang đa số các thị trường chủ đạo trong 4 tháng đầu năm nay sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2021

Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC