Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện tháng 3/2021 tăng 38,9% so với tháng 2/2021 đạt 4,68 triệu USD; so với tháng 3/2020 thì tăng 27%. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021 kim ngạch đạt 11,95 tỷ USD, tăng 31,6% so với 3 tháng đầu năm 2020.
Trong 3 tháng đầu năm 2021 có 5 thị trường xuất khẩu Máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt trên 1 tỷ USD, đó là: Mỹ, Trung Quốc, EU, Hồng Kông và Hàn Quốc Máy; trong đó xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, với 2,86 tỷ USD, chiếm 23,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện của cả nước, tăng mạnh 46% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 3/2021 xuất khẩu sang thị trường này tăng 39% so với tháng 2/2021 và tăng 48% so với tháng 3/2020, đạt 1,12 tỷ USD.
Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc đạt 2,68 tỷ USD, chiếm 22,4%, tăng 3,8%; riêng tháng 3/2021 tăng 43,4% so với tháng 2/2021 nhưng giảm 6,4% so với cùng tháng năm 2020, đạt 1,1 tỷ USD.
Tiếp sau đó là thị trường EU đạt 1,53 tỷ USD, chiếm 12,8%, tăng 40,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông tăng 113%, đạt 1,46 tỷ USD, chiếm 12,3%; xuất sang Hàn Quốc cũng tăng 64%, đạt 1,03 tỷ USD, chiếm 8,6%.
Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện sang tất cả các thị trường chủ đạo trong 3 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)  

                                                                                                 ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC