Hi vọng cuốn sách sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm hiểu thị trường Algeria để xuất khẩu cũng như đầu tư vào quốc gia Bắc Phi này. Cơ quan, doanh nghiệp quan tâm có thể download miễn phí tại đây 

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria