Cụ thể:
Cá kèo (Live Goby fish): 800kg/tháng
Bề bề (Live Mantis Shrimp): 800kg/tháng
Cua bể (Live Mud Crab): 1200kg/tháng
Cá bống (Live Marble Goby fish): 800kg/tháng
Tôm hùm bông (Live Flower Lobster): 800kg/tháng
(Nhu cầu nhập khẩu có thể tăng lên theo thời gian)
Chi tiết và hình ảnh sản phẩm xin vui lòng xem thêm tại file đính kèm.
Vietnam Manufacturer Search BGS.xlsx
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Canada