Thời gian từ 14.00 đến 16.30 Thứ Tư, ngày 24/03/2021, qua nền tảng trực tuyến Webex.
Theo chương trình dự kiến Hội thảo sẽ có sự tham dự của ông Phạm Sanh Châu Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Pranay Verma Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và Ấn Độ, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và khoảng 150 doanh nghiệp hai nước.
Sau phần khai mạc, hội thảo sẽ có các phiên thảo luận giao thương chuyên đề trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, phụ tùng ô tô xe máy, công nghiệp phụ trợ, chuyên đề về thuốc, dược phẩm và thiết bị y tế…
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự đề nghị đăng nhập trực tuyến như sau:
- Phiên khai mạc và trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh về y tế - dược phẩm

https://ciionline.webex.com/ciionline/onstage/g.php?MTID=e156514777d82579f638370469c279604

- Tham dự giao thương, trao đổi cơ hội đầu tư – kinh doanh về công nghệ thông tin, điện tử, công nghiệp phụ trợ, phụ tùng ô tô xe máy

https://ciionline.webex.com/ciionline/onstage/g.php?MTID=e1461f627ce5fe35ee4e4e4f573b55f1e

Hoặc liên hệ tới Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ qua Email: in@moit.gov.vn./.

 

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (kiêm nhiệm Nê pan, Bu-tan)

 

 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương