Ngày 28 tháng 04 năm 2021 vừa qua. BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1115/BHXH-TST gửi Bộ Y tế về việc triển khai sử dụng ứng dụng VssID KCB BHYT trên toàn quốc từ ngày 01/6/2021.
Đề xuất này được đưa ra trong khi Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và trên cơ sở những lợi ích thiết thực mang lại cho người tham gia và cơ sở KCB.
Trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam, thì ngày 27/5/2021 Bộ Y tế đã có Công văn số 4316/BYT-BH về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khám chữa bệnh bằng BHYT.
Với sự thống nhất của Bộ y tế thì BHXH đã có Công văn 1493/BHXH-CSYT đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo với Ủy ban nhân dân các tỉnh, phối hợp với sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện thống nhất một số nội dung:
Thứ nhất, từ ngày 01/6/2021, người bệnh BHYT đi KCB được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.
Thứ hai, cơ sở KCB sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (đối với trường hợp cơ sở không có đầu đọc).
Thứ ba, cơ sở KCB có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT; tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp giải quyết.
BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VssID để đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT theo các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 về việc triển khai ứng dụng VssID.

Nguồn: VITIC