Theo Thông tư, khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không được quy định như sau:
1- Nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế: Từ 15% - 24%;
2- Nhượng quyền khai thác nhà ga, kho hàng hoá: Từ 1,5% - 4,5%;
3- Nhượng quyền khai thác phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất: Từ 1,5% - 4,5%;
4- Nhượng quyền khai thác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không: Từ 1% - 3%;
5- Nhượng quyền khai thác kỹ thuật hàng không: Từ 1% - 3%;
6- Nhượng quyền khai thác cung cấp suất ăn hàng không: 75.000 đồng/chuyến bay - 225.000 đồng/chuyến bay;
7- Nhượng quyền khai thác cung cấp xăng dầu hàng không: 28.000 đồng/tấn - 84.000 đồng/tấn.
Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp các dự án đang triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp các dự án đang triển khai tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Nhiều cơ hội mới để thị trường hàng không Việt Nam phát triển bền vững
Nhiều cơ hội mới để thị trường hàng không Việt Nam phát triển bền vững
Các mức giá nhượng quyền nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các mức giá nhượng quyền theo tỷ lệ % quy định tại mục 1 đến mục 5 được tính trên doanh thu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng. Doanh thu hoặc sản lượng để tính giá nhượng quyền khai thác không bao gồm doanh thu hoặc sản lượng của các công ty cung cấp dịch vụ cho chính doanh nghiệp mình và công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ.
Doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay thực hiện đàm phán, thương thảo giá dịch vụ trong khung giá trên.
Thông tư 13/2022/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022.

Nguồn: Vinanet/VITIC