Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2038/VPCP-CN ngày 29/3 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 2054/BKHĐT-QLĐT ngày 22 tháng 3 năm 2023) về Báo cáo việc ban hành văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:
Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, chủ động triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ khi có đề nghị của các bộ, ngành, địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

Nguồn: Vinanet/VITIC