Cục ngũ cốc liên ngành ngũ cốc Algeria (OAIC) chỉ rõ những người bỏ thầu sẽ phải nộp hồ sơ ứng viên trước ngày 14/4/2023 và những nhà cung cấp đã từng làm việc với OAIC cũng không được miễn thủ tục này.
OAIC là cơ quan Nhà nước Algeria được độc quyền nhập khẩu ngũ cốc và hạt đậu các loại kể từ tháng 2/2023.
Theo số liệu của Trade Map, năm 2021, giá trị nhập khẩu ngũ cốc của Algeria lên tới 3,5 tỷ USD trong đó hơn 2 tỷ USD là nhập khẩu lúa mì, 62,9 triệu USD là gạo (135.706 tấn).
Hồ sơ tham gia để được lựa chọn trước là nhà cung cấp các sản phẩm trên có thể viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Ả rập có xác nhận của chính quyền và gửi bằng chuyển phát nhanh đến Ban thư ký ủy ban đấu thầu thuộc Cục liên ngành ngũ cốc Algeria (OAIC-EPIC) :
Secretariat of the Tenders Commission “Algerian Interprofessional Office of Cereals” , địa chỉ 05, rue Ferhat Boussaad, Algiers, Algeria
hoặc thông qua Thương vụ Việt Nam tại Algeria, địa chỉ 30 rue Chenoua, Hydra, Alger, Algeria, email : dz@moit.gov.vn.
Thông tin chi tiết về việc mời thầu có trong file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria 

Nguồn: vietnamexport.com