Doanh nghiệp/độc giả quan tâm, liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org  để được hỗ trợ thêm thông tin.
Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ 

Nguồn: vietnamexport.com