Bản tin thị trường Pakistan tháng 12/2023 xem tại đây.

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 12/2023 xem tại đây.

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan