Chi tiết xem : http://vietnamtradeoffice.net/ban-tin-thi-truong-thang-9-2022/
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia