Theo đó, EU quy định bắt buộc kiểm tra tại cửa khẩu nhiều mặt hàng thịt, sữa, mỳ pasta, rau.... Các sản phẩm này được quy định tại điều 2 của Quy định ủy quyền.
Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể được miễn kiểm tra nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 3(1), điểm (a), của Quy định (EU) 2021/630 bao gồm bánh, kẹo, các loại ngũ cốc rang, chiết suất, tinh chất cà phê, chè, soup miso..... Các sản phẩm được miễn kiểm tra được quy định tại Phụ lục.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2023.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2023_216_R_0001
 
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU