Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 9: nhãn giày dép
Việc đưa ra thị trường giày dép, hoặc các bộ phận chính của giày dép khi được bán riêng lẻ, phải tuân thủ các quy định ghi nhãn của Liên minh Châu Âu (EU) theo Chỉ thị 94/11/EC về việc áp dụng luật, quy định và điều khoản hành chính của các Quốc gia Thành viên liên quan đến việc dán nhãn vật liệu được sử dụng trong các thành phần chính của giày dép để bán cho người tiêu dùng.
Việc đưa ra thị trường giày dép, hoặc các bộ phận chính của giày dép khi được bán riêng lẻ, phải tuân thủ các quy định ghi nhãn của Liên minh Châu Âu (EU) theo Chỉ thị 94/11/EC về việc áp dụng luật, quy định và điều khoản hành chính của các Quốc gia Thành viên liên quan đến việc dán nhãn vật liệu được sử dụng trong các thành phần chính của giày dép để bán cho người tiêu dùng.
Yêu cầu của nhãn
Việc ghi nhãn phải mô tả chất liệu của ba bộ phận chính của giày dép (mũ trên, lớp lót, và đế ngoài), nêu rõ trong từng trường hợp liệu chất liệu đó là da thuộc, da phủ, vải dệt hay loại khác. Nếu không có vật liệu đơn lẻ nào chiếm ít nhất 80% sản phẩm, thì nhãn phải truyền đạt thông tin về hai vật liệu chính được sử dụng.
Vì mục đích này, nó có thể được lựa chọn giữa việc sử dụng chữ tượng hình hoặc chỉ dẫn bằng ngôn ngữ của các quốc gia thành viên EU. Khi chữ tượng hình được sử dụng, cần phải phù hợp với các quy định của Phụ lục I của Chỉ thị.
Việc giám sát và kiểm tra xem thành phần của sản phẩm có phù hợp với thông tin do nhãn cung cấp hay không có thể diễn ra ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng (ví dụ: thông quan, kho của nhà phân phối, đại lý bán buôn hoặc bán lẻ).
Việc ghi nhãn phải được được đặt, ít nhất, trên một chiếc mỗi đôi. Nhãn có thể được in, dán, dập nổi hoặc sử dụng nhãn đính kèm. Việc gắn nhãn phải đảm bảo chắc chắn, dễ nhìn, dễ tiếp cận, kích thước của các biểu tượng đủ lớn đảm bảo dễ hiểu.
Người chịu trách nhiệm cung cấp nhãn và đảm bảo tính chính xác của nhãn là:
• Nhà sản xuất, nếu được thành lập ở EU; hoặc
• Đại lý được ủy quyền, khi nhà sản xuất không được thành lập ở EU; hoặc
• Người chịu trách nhiệm đầu tiên đưa giày dép vào thị trường EU, nếu cả nhà sản xuất và đại lý đều không được thành lập tại EU;
• Nhà bán lẻ sẽ vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng giày dép có dán nhãn phù hợp.
Quy định cụ thể đối với giày dép
Quy định về nhãn ở trên không bao gồm các loại giày dép cụ thể được điều chỉnh bởi một số qui định dưới đây:
• Giày bảo hộ được điều chỉnh bởi Quy định (EU) 2016/425 về thiết bị bảo hộ cá nhân thay thế Chỉ thị 89/686/EEC (ví dụ ủng có mũi bằng théo – HS640110);
• Giày dép chịu sự điều chỉnh của Quy định (EC) 1907/2006 liên quan đến REACH (ví dụ giày dép có chứa amiăng - HS 681291);
Đối với giày PPE, theo quy định, bắt buộc phải mang nhãn bao gồm những nội dung sau:
• Dấu CE (được gắn vĩnh viễn trên sản phẩm, bao bì hoặc tài liệu);
• Nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm (ví dụ: ID sản phẩm, địa chỉ nhà nhập khẩu/nhà sản xuất và thông tin liên hệ);
• Cách sử dụng cấu trúc;
• Số nhận dạng Notified Body (đối với giày loại III);
• Biểu tượng hoặc dấu hiệu cảnh báo về rủi ro mà PPE được dùng để bảo vệ.
Ủy ban châu Âu đang nghiên cứu về việc dán nhãn xuất xứ bắt buộc ('nhãn sản xuất') ở Châu Âu đối với tất cả các sản phẩm phi thực phẩm, bao gồm cả giày dép. Cho đến nay, ghi nhãn sản xuất là tự nguyện.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia
Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 11: nhãn mỹ phẩm
Theo Quy định về mỹ phẩm (EC) 1223/2009, hộp đựng và bao bì trong một số trường hợp nhất định phải bao gồm:
Tên, tên thương mại và địa chỉ, hoặc văn phòng đăng ký, của nhà sản xuất hoặc người chịu trách nhiệm tiếp thị sản phẩm mỹ phẩm trong Liên minh châu Âu;
Hàm lượng danh nghĩa tại thời điểm đóng gói (theo trọng lượng hoặc thể tích);
Ngày có độ bền tối thiểu được biểu thị bằng "tốt nhất trước khi hết-best before end" đối với các sản phẩm có độ bền tối thiểu dưới ba mươi tháng. Trong trường hợp này, biểu tượng đồng hồ cát như dưới đây phải có trên bao bì;
Khoảng thời gian sau khi mở mà sản phẩm có thể được sử dụng mà không gây hại cho người tiêu dùng, đối với các sản phẩm có độ bền tối thiểu dưới ba mươi tháng được biểu thị bằng biểu tượng hũ kem đã mở như dưới đây;
Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để sử dụng;
Số lô hoặc tham chiếu sản phẩm để nhận dạng;
Chức năng của sản phẩm.
Cosmetic Product Labelling in the European Union – CRITICAL CATALYST
Nếu vì lý do thực tế không thể in trên bao bì tất cả các điều kiện sử dụng và cảnh báo, phải cung cấp tờ rơi, nhãn dính kèm theo.
Các quốc gia thành viên phải xây dựng các thủ tục cung cấp thông tin nêu trên trong trường hợp các sản phẩm mỹ phẩm chưa được đóng gói sẵn. Chức năng sản phẩm và danh sách các thành phần cũng phải xuất hiện trên hộp đựng hoặc bao bì. Các quốc gia thành viên có thể quy định thông tin trên nhãn phải được ghi bằng ngôn ngữ quốc gia hoặc ngôn ngữ chính thức.
Đối với việc ghi nhãn các vật liệu nano có trong mỹ phẩm, Quy định về mỹ phẩm chỉ ra rằng “tất cả các thành phần vật liệu nano phải được chỉ rõ trong danh sách các thành phần” và “tên của các thành phần đó phải được theo sau bởi từ 'nano' trong ngoặc đơn. 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia