1. Thông tin chung về vụ việc
- Sản phẩm bị điều tra: Tôm nước ấm đông lạnh thuộc các mã HS 0306.17, 1605.21 và 1605.29.
- Các nước bị điều tra: bao gồm Ecuador, India, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam chỉ bị điều tra CTC, do sản phẩm tôm nói trên của Việt Nam đang bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ năm 2004 đến nay.
- Phạm vi trợ cấp bị điều tra: DOC khởi xướng điều tra trợ cấp đối với cả tôm đông lạnh và tôm tươi từ Việt Nam, do tôm tươi nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn đến 95% giá trị của tôm nước ấm đông lạnh, nên các trợ cấp cho các nhà cung cấp tôm tươi của Việt Nam cũng được coi là trợ cấp dành cho các nhà SXXK tôm đông lạnh của Việt Nam.
- Thời kỳ điều tra trợ cấp: năm 2022
- Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2023
- Chương trình trợ cấp bị điều tra: tổng số lên tới 40 chương trình, thuộc các nhóm sau: (i) nhóm các chương trình cho vay và bảo đảm; (ii) nhóm các chương trình ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; (iii) nhóm các chương trình miễn các khoản phải thu; (iv) nhóm các chương trình ưu đãi về đất; (v) nhóm các chương trình tài trợ. Đặc biệt, DOC điều tra một loạt các chương trình thuộc Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình Phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2021 - 2030,
- Xuất khẩu sang Hoa Kỳ: theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2022, Việt Nam xuất khẩu khoảng 800 triệu đô-la Mỹ sản phẩm bị cáo buộc sang Hoa Kỳ, chiếm khoảng 20% tổng thị phần xuất khẩu tôm vào Hoa Kỳ.
2. Quy trình, thủ tục
2.1. Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC)
- Lựa chọn bị đơn bắt buộc: DOC xác định có 1046 nhà sản xuất xuất khẩu (SXXK) của Việt Nam có xuất khẩu sản phẩm bị điều tra vào Hoa Kỳ trong thời kỳ điều tra. Theo thông lệ, DOC sẽ không điều tra tất cả các doanh nghiệp bị nêu tên, mà sẽ lựa chọn 2-3 bị đơn bắt buộc để điều tra riêng (thường là các nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam theo số liệu của Hải quan Hoa Kỳ). Mức thuế cho các bị đơn bắt buộc này sẽ là cơ sở để xác định mức thuế CTC cho các doanh nghiệp còn lại.
- Trả lời Bản câu hỏi điều tra: sau khi xác định được bị đơn bắt buộc, DOC sẽ ban hành Bản câu hỏi điều tra cho Chính phủ và các bị đơn bắt buộc. Thời hạn trả lời thường là 30 ngày kể từ ngày ban hành bản câu hỏi (có thể xin gia hạn). DOC có thể ban hành các bản câu hỏi bổ sung.
- Kết luận sơ bộ: 65 ngày kể từ ngày khởi xướng (dự kiến khoảng ngày 18 tháng 01 năm 2024), có thể gia hạn.
- Thẩm tra tại chỗ: sau khi có kết luận sơ bộ, DOC có thể tiến hành thẩm tra tại chỗ Chính phủ và doanh nghiệp.
- Kết luận cuối cùng: 75 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận sơ bộ (dự kiến khoảng ngày 02 tháng 4 năm 2024), có thể gia hạn.
2.2. Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC)
- Kết luận sơ bộ: 45 ngày kể từ ngày nhận Đơn kiện (dự kiến khoảng ngày 11 tháng 12 năm 2023).
- Kết luận cuối cùng: 205 ngày kể từ ngày nhận Đơn kiện (dự kiến khoảng ngày 17 tháng 5 năm 2024).
Chỉ khi DOC xác định có tồn tại trợ cấp và USITC xác định ngành sản xuất nội địa chịu thiệt hại do hàng nhập khẩu bị trợ cấp gây ra, thì Hoa Kỳ mới ban hành Lệnh áp thuế với Việt Nam. Nếu một trong 02 bên xác định không tồn tại trợ cấp hoặc thiệt hại, thì vụ việc sẽ chấm dứt.
3. Khuyến nghị
Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, Cục PVTM khuyến nghị hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu liên quan:
(i) Đối với Hiệp hội: hỗ trợ thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm bị điều tra; chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án ứng phó, xử lý vụ việc.
(ii) Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan:
- Rà soát các chương trình/chính sách hỗ trợ nhận được (nếu có) trong giai đoạn điều tra, chuẩn bị trước các hồ sơ, sổ sách chứng từ liên quan.
- Chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, thủ tục điều tra chống trợ cấp của Hoa Kỳ, các yêu cầu cung cấp thông tin của DOC để tuân thủ đúng trong trường hợp tham gia vụ việc.
- Chuẩn bị nguồn lực cho việc xử lý vụ việc.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc, đặc biệt là kết quả lựa chọn bị đơn bắt buộc và các bản câu hỏi liên quan, bằng cách đăng ký tài khoản tại Cổng thông tin điện tử về PVTM của DOC - ACCESS (https://access.trade.gov/login.aspx) nhằm cập nhật thông tin và nộp các văn bản, tài liệu liên quan (khi cần thiết) tới cơ quan điều tra Hoa Kỳ.
- Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội và Cục PVTM trong suốt quá trình của vụ việc.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách: Trần Thị Lan Hương, Điện thoại: 024.7303.7898, Email: nganha@moit.gov.vn, huongttl@moit.gov.vn).

 

Xem Thông báo khởi xướng điều tra của DOC tại đây..

 

 
 
 
 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại