Gồm:
1. Cá tra-basa (Frozen Fish Fillets): Mã vụ việc: A-552-801 (CBPG), thời kỳ rà soát: 01/8/2022 - 31/7/2023.
2. Ống đồng (Seamless Refined Copper Pipe and Tube): Mã vụ việc: A-552-831 (CBPG); thời kỳ rà soát: 01/8/2022 - 31/7/2023.
3. Tháp gió (Utility Wind Tower): Mã vụ việc: A-552-825 (CBPG); thời kỳ rà soát: 01/8/2022 - 31/7/2023. Mã vụ việc: C-552-826 (CTC); thời kỳ rà soát: 01/01/2022 - 31/12/2022.
Theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ, thời hạn để các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị rà soát hành chính đối với các Lệnh áp thuế nêu trên (nếu muốn được xem xét lại thuế CBPG/CTC đang áp dụng) là trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày DOC thông báo khởi xướng rà soát, các bên có quyền rút lại đề nghị rà soát của mình.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Hà Văn Hiếu, Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 107), Email: hieuhv@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

Tài liệu kèm theo xem  tại đây.

 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại