1. Về sản phẩm bị điều tra/áp dụng thuế tự vệ
Tên gọi: Thảm và các loại hàng dệt trải sàn có mã HS được phân loại tại Chương 57.
2. Mức thuế tự vệ và thời gian áp dụng

Năm

Thuế tự vệ

Thứ nhất (17/02/2021 – 16/02/2022)

Rp. 85,679/m²

Thứ hai (17/02/2022 – 16/02/2023)

Rp. 81,763/m²

Thứ ba (17/02/2023 – 16/02/2024)

Rp. 78,027/m²

Tải các tài liệu liên quan tại đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Bùi Anh Dũng. Email: dungban@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại